Pro obec Lelekovice nabízíme služby kabelové televize a internetu

Internet

Specifikace služeb poskytovatele KTL

Specifikace služeb poskytovatele KTL pro službu internet ke stažení zde: Specifikace služeb poskytovatele KTL pro internet

Internet po kabelové síti

Datové služby jsou poskytovány na datovém portu, který vznikne u Vás doma či ve firmě připojením kabelového modemu k síti kabelové televize. Tato síť je realizována zemními vedeními, tudíž se tento druh připojení vyznačuje především stabilitou a vysokou odolností proti rušení.

Připojení

Kabelový modem se připojuje na stávající účastnickou zásuvku kabelové televize přes cable modem optimizer, popř. na účastnickou zásuvku s datovým výstupem (konektor F), kterou si můžete nechat zbudovat za poplatek. Kabelový modem je napájen ze sítě 230V~. Datový port na kabelovém modemu lze propojit s Vaším počítačem. Při vytváření malé domácí sítě je možné propojit kabelový modem s routerem nebo switchem v kabelovém nebo wifi provedení (pro vytvoření domácí kabelové nebo wifi sítě ).

Kabelová síť KT Lelekovice - EuroDOCSIS 3.0

Rychlosti na kabelové síti (přes KABELOVÉ MODEMY) se díky nasazení nové technologie EuroDOCSIS 3.0 několikanásobně zvýší (nejen ve směru stahování dat z internetu - v downloadu, ale především ve směru odesílání dat do internetu - v uploadu). V současné době je možná rychlost až 40 Mb/s u koncového zákazníka. Rychlost připojení je sjednána smluvně a ceny připojení jsou uvedeny v ceníku.

Doplňkové služby

Fixní veřejná IP adresa

Aktivace služby je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 80,- Kč vč. DPH. Tato služba zajišťuje neměnnou veřejnou IP adresu po dobu, než je nutné z technických důvodů na straně poskytovatele služby přistoupit ke změně. Změna IP adresy se provádí jako plánovaná změna technických parametrů služby s oznámením uživateli minimálně 7 dní dopředu. Fixní veřejná IP adresa je povinně přidělována DHCP serverem. Cena této služby je uvedena v ceníku doplňkových služeb.

Dočasné přerušení služby Internet

Službu lze plánovaně dočasně přerušit odesláním žádosti emailem, pozemní poštou k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce, přičemž smlouva o poskytovaných službách zůstává v platnosti, pouze nejsou účtovány obvyklé provozní poplatky za připojení k Internetu. Za opětovnou aktivaci služby jsou účtovány poplatky dle ceníku doplňkových služeb. Poplatek za opětovnou aktivaci Služby nezahrnuje žádné zásahy na straně Uživatele v Odběrném místě. Opětovná aktivace Služby je možná v případě, pokud nejsou evidovány nedoplatky Uživatele vůči Poskytovateli Služby. Nedojde-li k opětovné aktivaci služby do 12 měsíců od dočasného přerušení, smlouva na poskytování služeb včetně služeb doplňkových zaniká. Po dobu dočasného přerušení zůstává funkční e-mailová schránka i Váš WWW prostor. Poplatek za opětovnou aktivaci služby a doplňující informace naleznete v ceníku doplňkových služeb.

Ceník internetového připojení

Tarif Start Basic Premium Profi Profi Max
Rychlost 5 Mbit/s 10 Mbit/s 20 Mbit/s 30 Mbit/s 40 Mbit/s
Upload 1 Mbit/s 2 Mbit/s 4 Mbit/s 5 Mbit/s 8 Mbit/s
Cena (vč. DPH) 328 Kč 438 Kč 596 Kč 715 Kč 842 Kč

Kabelová televize

Specifikace služeb poskytovatele KTL

Specifikace služeb poskytovatele_KTL pro službu kabelová televize ke stažení zde: Specifikace služeb poskytovatele KTL pro kabelovou televizi

Televizní služby

Prostřednictvím kabelové sítě nabízí Kabelová televize Lelekovice dodávku televizních a rozhlasových kanálů za velmi zajímavé ceny. Počet programů se každý rok zvyšuje. Jednotlivé programy vysíláme v námi pokrytých lokalitách prostřednictvím sítě kabelové televize nejen analogově, ale současně také digitálně.

Aktuální informace o provozu kabelové televize, pokrytí signálem

Dostupnost přípojky na síti kabelové televize a aktuální informace o provozu služeb je možné zjistit na této stránce - PŘIPRAVUJEME.

Digitální vysílání

Digitální vysílání nabízí nové možnosti jako je vysoká kvalita obrazu HDTV (vysílání ve vysokém rozlišení 720p, 1080i), EPG (Elektronický programový průvodce) a další neustále doplňujeme a připravujeme.

Společné vlastnosti všech programových balíčků

  • Poskytovatel garantuje minimální počty TV a R programů v daném programovém balíčku.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo změny počtu TV a R programů v jednotlivých programových balíčcích.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo změny skladby programových balíčků, pokud jsou vyvolány změnou podmínek ze strany produkčních společností TV a R programů nebo na základě jiné překážky bránící jeho dodávce, která vznikla nezávisle na vůli Poskytovatele.
  • Obsah TV a R programů je vysílán v téže podobě tak, jak je přebírán od produkčních společností TV a R programů.
  • Odpovědnost za obsah TV a R programů nesou produkční společnosti TV a R programů.
  • Programový balíček se poskytuje jako souhrn všech uvedených TV a R programů.
  • Volitelné programové balíčky mohou být zpřístupněny jen do odběrného místa, které je zřízeno v rámci bytové jednotky.

Ceny programových balíčků

Nabídka Základní 243,- Kč
Rozšířená nabídka Basic Plus RPN A 367,- Kč
Nabídka HBO RPN B 298,- Kč
Výběrová nabídka programů v HD Extra HD RPN C
(doplněk k nabídce RPN A nebo RPN B)
100,- Kč
Výběrová nabídka programů v HD Extra HD RPN D
samostatně
175,- Kč

Zabezpečení příjmu digitální televize

Programy ve volitelných programových balíčcích jsou z důvodů autorských a distribučních práv kódovány systémem CONAX. Pro zpřístupnění kódovaných kanálů je zapotřebí mít vybavený svůj digitální televizor nebo jiné zařízení určené pro digitální příjem programů dekódovacím CA modulem CONAX a čipovou kartou CONAX. Konkrétní CA modul CONAX je vždy párován s konkrétní kartou CONAX.

Na čipové kartě CONAX jsou uloženy informace o tom, který z volitelných programových balíčků můžete přijímat.

Příjem digitální televize

Přijímat digitální televizi je možné několika způsoby:

  • Varianta (A) – Televizor s digitálním tunerem DVB-T (nejčastěji hybridním DVB-T/C)
  • Varianta (B) – Pomocí zařízení SET-TOP-BOX (STB), který se připojuje ke stávajícímu televizoru

Varianta (A) – Mám vlastním televizor s digitálním tunerem DVB-T/C nebo plánuji jeho koupi

Na trhu se spotřební elektronikou jsou k dispozici digitální televizory od renomovaných světových výrobců, jako např. Panasonic, Samsung, Sony, Philips, Sanyo, JVC, LG, atd. Před jejich koupí doporučujeme konzultaci s námi, tj. se svým poskytovatelem služeb kabelové televize.

Technické parametry pro příjem volně dostupných programů ve standardní i vysoké kvalitě (SD + HD): digitální hybridní tuner DVB-T/C, MPEG2 + MPEG4 H.264 AVC, doporučujeme zobrazovací panel s 1080 řádky (Full HD) nebo lze využít starší zobrazovací panel pouze s 720 řádky (HD ready)

Technické parametry pro příjem kódovaných programů, týká se digitálně vysílaných programů ve volitelných programových balíčcích: digitální hybridní tuner DVB-T/C vybavený CI slotem (Common Interface) = slot pro vkládání dekódovacího modulu CAM Conax a čipové karty Conax.

Varianta (B) - Nevlastním televizor s digitálním tunerem DVB-T/C a v nejbližší době ho neplánuji ani kupovat. Jsem majitelem novějšího televizoru, který digitální hybridní tuner DVB-T/C nemá.

Zde je možno využít nabídky digitálních SET-TOP-BOXů (STB) - SET-TOP-BOX značky ARION

Digitální HDTV přijímač ARION AT-2410 VHD

AT-2410VHD je jeden z nejlepších přijímačů digitálního vysíláni ve vysokém rozlišeni (High Definition, HDTV). Přijímač podporuje poslední verzi MPEG-4, můžete tak přijímat mnoho různorodých Televizních a Rádiových programů. Vyznačuje se především jednoduchým propojením s ostatními přístroji, jednoduchým a uživatelsky přívětivým ovládáním, trojrozměrným menu OSD a vysokou kvalitou audio výstupu přes S/PDIF konektor ve formátu Dolby AC-3 Digital Audio. Kromě toho přijímač AT-2410VHD nabízí pokročilou funkci Elektronického programového průvodce (EPG), různé pomůcky či možnosti tříděni programů.

Dekódovací MODULY, KARTY

CA modul CONAX + karta CONAX

Dekódovací modul + karta pro zpřístupnění kódovaného vysílání určený do CI slotu digitálních televizorů nebo STB jiných výrobců s rozhraním pro podmíněný přístup PCMCIA.

Karta CONAX

samotná karta CONAX pro dodatečný prodej k STB ARION zakoupených u společnosti Kabelová televize Lelekovice, s.r.o.

Parametry ladění digitálního vysílání budou zasílány elektronicky.