Kabelová televize Lelekovice s.r.o.

Pro obec Lelekovice nabízíme služby kabelové televize a internetu

Internet

Služba přístupu k síti Internet
Popis služby Internetová služba spočívá v umožnění Uživateli přístup k síti Internetu prostřednictvím sítě „Kabelová televize Lelekovice“
Dostupnost služby Internetové služby jsou dostupné 24 hodin denně, celý rok. Poskytovatel neodpovídá za dostupnost Internetové služby, pokud vznikne porucha na distribučních trasách, technologických centrech či sítích, které nejsou pod kontrolou Poskytovatele.
Minimální zaručená úroveň kvality 90% za období kalendářního měsíce (platí pro přenosovou síť pod kontrolou Poskytovatele).
Minimální nabízená úroveň kvality 90% za období kalendářního měsíce (platí pro přenosovou síť pod kontrolou Poskytovatele).
Servis služby Poskytovatel se zavazuje provádět opravy tak, aby porucha (přerušení dodávky) Internetových služeb v jednotlivých případech nebyla delší než 48 hodin.
Omezení služby Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Internetových služeb na nezbytně krátkou dobu při provádění opravných, udržovacích a servisních prací. Doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet úrovně kvality.
Přijímací zařízení Poskytovatel není schopen garantovat úplnou kompatibilitu jiných přijímacích zařízení (kabelových modemů), než které sám nabízí. Může nastat situace, že Přijímací zařízení jiných Poskytovatelů nebo prodejců připojené na síť Poskytovatele nebude plně funkční. Za tento stav není Poskytovatel schopen převzít odpovědnost.
Rychlost Rychlost přenosu dat je určena typem služby, kterou má uživatel předplacenou. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není schopen ovlivnit přenosové parametry distribučních tras, které jsou mimo jeho kontrolu, z čehož vyplývá, že Poskytovatel není schopen garantovat kvalitu Internetové služby v rámci celosvětového internetu.
Doplňující informace S ohledem na strukturu sítě internet není Poskytovatel schopen garantovat specifické parametry přístupu ke všem objektům v síti internet jako je poskytování internetových služeb třetími stranami, přístup k webovským stránkám, FTP serverům a podobně. Používání tohoto typu služeb vyžaduje spojení obou koncových bodů (Uživatel – server) napříč sítí internet a je tedy mimo kontrolu Poskytovatele.
Bezpečnostní informace Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci Internetové služby, ani za případné porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci Internetové služby, není-li zákonem stanoveno jinak. Uživatel bere na vědomí skutečnost, že Poskytovatel je povinen provádět monitoring Internetové služby v rozsahu, který mu nařizuje platná legislativa.
Informace Podrobné informace k Internetovým službám jsou na www stránkách Poskytovatele, kde jsou také informace, jak je možné nahlásit poruchy služby nebo snížení její kvality.

Specifikace služeb poskytovatele KTL

Specifikace služeb poskytovatele KTL pro službu internet ke stažení zde: Specifikace služeb poskytovatele KTL pro internet

Internet po kabelové síti

Datové služby jsou poskytovány na datovém portu, který vznikne u Vás doma či ve firmě připojením kabelového modemu k síti kabelové televize. Tato síť je realizována zemními vedeními, tudíž se tento druh připojení vyznačuje především stabilitou a vysokou odolností proti rušení.

Připojení

Kabelový modem se připojuje na stávající účastnickou zásuvku kabelové televize přes cable modem optimizer, popř. na účastnickou zásuvku s datovým výstupem (konektor F), kterou si můžete nechat zbudovat za poplatek. Kabelový modem je napájen ze sítě 230V~. Datový port na kabelovém modemu lze propojit s Vaším počítačem. Při vytváření malé domácí sítě je možné propojit kabelový modem s routerem nebo switchem v kabelovém nebo wifi provedení (pro vytvoření domácí kabelové nebo wifi sítě ).

Kabelová síť KT Lelekovice - EuroDOCSIS 3.0

Rychlosti na kabelové síti (přes KABELOVÉ MODEMY) se díky nasazení nové technologie EuroDOCSIS 3.0 několikanásobně zvýší (nejen ve směru stahování dat z internetu - v downloadu, ale především ve směru odesílání dat do internetu - v uploadu). V současné době je možná rychlost až 30 Mb/s u koncového zákazníka. Rychlost připojení je sjednána smluvně a ceny připojení jsou uvedeny v ceníku.

Doplňkové služby

Fixní veřejná IP adresa

Aktivace služby je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 120,- Kč vč. DPH. Tato služba zajišťuje neměnnou veřejnou IP adresu po dobu, než je nutné z technických důvodů na straně poskytovatele služby přistoupit ke změně. Změna IP adresy se provádí jako plánovaná změna technických parametrů služby s oznámením uživateli minimálně 7 dní dopředu. Fixní veřejná IP adresa je povinně přidělována DHCP serverem. Cena této služby je uvedena v ceníku doplňkových služeb.

Dočasné přerušení služby Internet

Službu lze plánovaně dočasně přerušit odesláním žádosti emailem, pozemní poštou k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce, přičemž smlouva o poskytovaných službách zůstává v platnosti, pouze nejsou účtovány obvyklé provozní poplatky za připojení k Internetu. Za opětovnou aktivaci služby jsou účtovány poplatky dle ceníku doplňkových služeb. Poplatek za opětovnou aktivaci Služby nezahrnuje žádné zásahy na straně Uživatele v Odběrném místě. Opětovná aktivace Služby je možná v případě, pokud nejsou evidovány nedoplatky Uživatele vůči Poskytovateli Služby. Nedojde-li k opětovné aktivaci služby do 12 měsíců od dočasného přerušení, smlouva na poskytování služeb včetně služeb doplňkových zaniká. Po dobu dočasného přerušení zůstává funkční e-mailová schránka i Váš WWW prostor. Poplatek za opětovnou aktivaci služby a doplňující informace naleznete v ceníku doplňkových služeb.

Ceník internetového připojení

Tarif Start Basic Premium Profi Profi Max
Rychlost 2 Mbit 5 Mbit 10 Mbit 20 Mbit 30 Mbit
Upload 0,5 Mbit 1 Mbit 2 Mbit 4 Mbit 5 Mbit
Cena (vč. DPH) 266 Kč 355 Kč 484 Kč 580 Kč 684 Kč

Kabelová televize

Specifikace služeb poskytovatele KTL

Specifikace služeb poskytovatele_KTL pro službu kabelová televize ke stažení zde: Specifikace služeb poskytovatele KTL pro kabelovou televizi

Televizní služby

Prostřednictvím kabelové sítě nabízí Kabelová televize Lelekovice dodávku televizních a rozhlasových kanálů za velmi zajímavé ceny. Počet programů se každý rok zvyšuje. Jednotlivé programy vysíláme v námi pokrytých lokalitách prostřednictvím sítě kabelové televize nejen analogově, ale současně také digitálně.

Aktuální informace o provozu kabelové televize, pokrytí signálem

Dostupnost přípojky na síti kabelové televize a aktuální informace o provozu služeb je možné zjistit na této stránce - PŘIPRAVUJEME.

Analogové vysílání

Ve srovnání s konkurencí u nás stále zůstává analogové vysílání v provozu (garance minimálně do roku 2015), díky čemuž můžete nadále využívat své starší televizory.

Analogové vysílání v rámci sítě kabelové televize v lokalitě Lelekovice bylo zkušebně zahájeno roku 2001. Na rozdíl od pozemních vysílačů (konec vysílání 2012 červen) je v kabelové televizi analogové vysílání dostupné dodnes. Až do roku 2009 se počet analogově vysílaných programů postupně zvyšoval. V roce 2010 se spuštěním souběžného digitálního vysílání nastal obrat, kdy vzhledem k omezené přenosové kapacitě sítě kabelové televize byl rozvoj analogového vysílání zakonzervován. Od června 2012 disponujeme unikátní možností, kdy v námi pokryté lokalitě sítí kabelové televize umíme poskytovat jak analogové tak digitální vysílání souběžně všem našim zákazníkům.

Klíčovým ve vývoji analogového vysílání bude rok 2015. Právě do tohoto roku všem uživatelům kabelové televize garantujeme, že zachováme analogové vysílání v rozsahu počtu kanálů, na jaký jsme byli zvyklí. Televizory s analogovým tunerem postupně opouštějí naše domácnosti. Proto ke konci roku 2015 očekáváme, že bude představen přesnější plán s výhledem do roku 2020, které analogové programy budou ukončeny a které naopak přežijí rok 2015.

Analogové televizní vysílání

Analogové TV vysílání je poskytováno dle normy PAL zvuková norma B/G (EURO). Televizní programy jsou přenášeny v rámci III pásma (VHF) a S kanálů (USB, OSB a ESB), z pohledu frekvenčního spektra od 132 do 244 MHz.

Analogové rozhlasové vysílání

Analogové R vysílání je poskytováno dle normy FM v pásmu VKV II na frekvencích od 87,5 do 108,0 MHz .

Informační kanál

Ve spolupráci s místními organizacemi obce zajišťujeme vysílání místního kanálu Studio LTV. Kanál je distribuován analogově.

Další informace

Parametry ladění analogového vysílání ke stažení zde: Parametry ladění analogového vysílání.

Digitální vysílání

Digitální vysílání nabízí nové možnosti jako je vysoká kvalita obrazu HDTV (vysílání ve vysokém rozlišení 720p, 1080i), EPG (Elektronický programový průvodce) a další neustále doplňujeme a připravujeme.

Společné vlastnosti všech programových balíčků

Ceny programových balíčků

Nabídka Základní 182,- Kč
Rozšířená nabídka Basic Plus 288,- Kč
Nabídka HBO 234,- Kč
Výběrová nabídka programů v HD Extra HD 74,- Kč
Analogové programy zdarma (bonus k základní nabídce)

Obsah jednotlivých programových nabídek ke stažení zde (nebo v dokumentech ke stažení):
Ceník a obsah programové nabídky televizních kabelových rozvodů rok 2015

Zabezpečení příjmu digitální televize

Programy ve volitelných programových balíčcích jsou z důvodů autorských a distribučních práv kódovány systémem CONAX. Pro zpřístupnění kódovaných kanálů je zapotřebí mít vybavený svůj digitální televizor nebo jiné zařízení určené pro digitální příjem programů dekódovacím CA modulem CONAX a čipovou kartou CONAX. Konkrétní CA modul CONAX je vždy párován s konkrétní kartou CONAX.

Na čipové kartě CONAX jsou uloženy informace o tom, který z volitelných programových balíčků můžete přijímat.

Příjem digitální televize

Přijímat digitální televizi je možné několika způsoby:

Varianta (A) – Mám vlastním televizor s digitálním tunerem DVB-T/C nebo plánuji jeho koupi

Na trhu se spotřební elektronikou jsou k dispozici digitální televizory od renomovaných světových výrobců, jako např. Panasonic, Samsung, Sony, Philips, Sanyo, JVC, LG, atd. Před jejich koupí doporučujeme konzultaci s námi, tj. se svým poskytovatelem služeb kabelové televize.

Technické parametry pro příjem volně dostupných programů ve standardní i vysoké kvalitě (SD + HD): digitální hybridní tuner DVB-T/C, MPEG2 + MPEG4 H.264 AVC, doporučujeme zobrazovací panel s 1080 řádky (Full HD) nebo lze využít starší zobrazovací panel pouze s 720 řádky (HD ready)

Technické parametry pro příjem kódovaných programů, týká se digitálně vysílaných programů ve volitelných programových balíčcích: digitální hybridní tuner DVB-T/C vybavený CI slotem (Common Interface) = slot pro vkládání dekódovacího modulu CAM Conax a čipové karty Conax.

Varianta (B) - Nevlastním televizor s digitálním tunerem DVB-T/C a v nejbližší době ho neplánuji ani kupovat. Jsem majitelem novějšího televizoru, který digitální hybridní tuner DVB-T/C nemá.

Zde je možno využít nabídky digitálních SET-TOP-BOXů (STB) - SET-TOP-BOX značky ARION

Digitální HDTV přijímač ARION AT-2410 VHD

AT-2410VHD je jeden z nejlepších přijímačů digitálního vysíláni ve vysokém rozlišeni (High Definition, HDTV). Přijímač podporuje poslední verzi MPEG-4, můžete tak přijímat mnoho různorodých Televizních a Rádiových programů. Vyznačuje se především jednoduchým propojením s ostatními přístroji, jednoduchým a uživatelsky přívětivým ovládáním, trojrozměrným menu OSD a vysokou kvalitou audio výstupu přes S/PDIF konektor ve formátu Dolby AC-3 Digital Audio. Kromě toho přijímač AT-2410VHD nabízí pokročilou funkci Elektronického programového průvodce (EPG), různé pomůcky či možnosti tříděni programů.

Dekódovací MODULY, KARTY

CA modul CONAX + karta CONAX

Dekódovací modul + karta pro zpřístupnění kódovaného vysílání určený do CI slotu digitálních televizorů nebo STB jiných výrobců s rozhraním pro podmíněný přístup PCMCIA.

Karta CONAX

samotná karta CONAX pro dodatečný prodej k STB ARION zakoupených u společnosti Kabelová televize Lelekovice, s.r.o.

Parametry ladění digitálního vysílání ke stažení zde: Parametry ladění digitálního vysílání.

Veřejně dostupné dokumenty (dokumenty ke stažení):

Kabelová televize Lelekovice, s.r.o.
Šaldova 560/7 Pondělí 9-11 12-15 hod.
Brno – Židenice 615 00 Úterý Zavřeno
Mobil: +420 602 703 202 Středa Zavřeno
Mobil: +420 775 703 202 Čtvrtek 9-11 12-15 hod.
Email: info@kt-lelekovice.cz Pátek Zavřeno